Om förskolan

Förskolan har en avdelning och dess lokaler är drygt 100 kvm fördelat på två plan. Fastigheten ingick  i den gamla bebyggelsen kring Märsta gård och uppfördes i slutet av 1800- talet.

Fastighetens äldre karaktär skapar de bästa förutsättningar för Waldorfpedagogisk verksamhet.

Förskolan är en enskild förskola som drivs i bolagsform som stiftelse. Stiftelsen äger också fastigheten där verksamheten bedrivs och har därigenom ett eget inflytande, över såväl yttre som inre miljö.

Den egna gården är en kuperad trädgårdstomt med sandlåda, gräsytor och trädgårdsland.Gården ger rika möjligheter till  lek, odlingar, kompostering m.m.

I omgivningen finns varierande lekmiljöer i skog och park och goda allmänna kommunikationer.

Waldorfförskolor finns i Märsta, Valsta och Sigtuna, där också den tolvåriga Waldorfskolan har sina lokaler.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan