Lediga platser

Waldorfförskolornas platser fördelas av Sigtuna kommun där vi har en egen Waldorfkö. Platserna fördelas således utanför de kommunala platserna.

Är man intresserad av plats skickar man sin ansökan till kommunen precis som vanligt, men kryssar för Waldorf.

Vi tillämpar maxtaxa enligt kommunens riktlinjer och har samma avgift som andra förskolor.

Sexåringar som behöver pedagogisk verksamhet inför skolstart på Waldorfskolan i Sigtuna kommun, Josefinaskolan, är välkomna att söka plats hos oss. I Waldorfförskolan stannar sexåringen kvar på förskolan fram till skolstarten då barnet är i en fas då det behöver tryggheten hos sin fröken som känner barnet och en känd miljö som det kan få vara "stor" i.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan