Om förskolan

Förskolan består av två avdelningar, en syskongrupp, Solblomman, och en småbarnsgrupp, Tummeliten.

Tre pedagoger är anställda på förskolan.

 Tummeliten är för de minsta barnen, 1 1/2 - 3 år. Gruppen består av fyra barn och en pedagog.

Solblomman är för barn i åldrarna 3 - 7 år. Gruppen består av 13 barn och två pedagoger.

Några viktiga tankar från Waldorfpedagogiken:

 

  • Sexåringen får vara kvar på förskolan i sin trygga invanda miljö, tills de börjar skolan. Inom Waldorfpedagogiken arbetar vi med sjuårsperioder. Sexåringen är i en känslig fas i livet och behöver då sin fröken som känner barnet väl.
  • Små barngrupper är viktigt för oss för att varje barn ska bli sett och uppmärksammat för sina individuella behov. Barnen har också lättare att komma till ro i leken i en lugn och rogivande miljö. För barnen är vistelsen på förskolan att likna vid ett arbete och därför är öppettiderna något kortare än på andra förskolor. Barndomen är kort och barn och föräldrar behöver också tid tillsammans. 
  • Vördnad - att värna om djur, natur, saker och framför allt varandra är viktigt. Vi vuxna måste tänka på hur vi är som förebilder då efterhärmningsförmågan är som allra störst i förskoleåldern. Barnen lär sig då att känna empati för sina medmänniskor och att vara rädd om saker.
  • Leken - en bra fungerande leksituation är ett av Waldorfförskolans viktigaste mål. Barnen behöver få tid att leka i lugn och ro och att vi vuxna finns där i dess närhet om hjälp behövs. I leken tränar barnen motorik, kroppsuppfattning, socialt samspel, språklig och kreativ förmåga och uppfinnings- och idérikedom. Leken är livsviktig för livet som vuxen, där grundläggs gemenskap, kontakt och kommunikation med andra människor. Barndomen är källan till hälsa!

 

I Sigtuna kommun finns en nioårig Waldorfskola samt gymnasium, Josefinaskolan.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan