Om förskolan

Information om de olika verksamhetsformerna hittar du längre ner på sidan.

Om du hellre vill söka förskola utifrån geografiskt område, så kan du också söka förskola via vår kartfunktion som finns i menyraden överst eller via knappen till höger.

Kö till barnomsorgsplats

Om du vill ställa ditt barn i kö till förskolor i Sigtuna kommun - gå in på sidan Att ansöka om barnomsorg.

Frågor om en speciell förskola

Vill du ställa frågor om de olika förskolorna eller boka in ett besök, ska du ringa direkt till förskolechefen för respektive förskola.


Verksamhetsformer för barn 1 - 5 år

Förskola och pedagogisk omsorg för barn 1 - 5 år

I Sigtuna kommun finns kommunala och fristående förskolor samt fristående pedagogisk omsorg (familjedaghem).

För dig som har behov av barnomsorg på udda tider finns två kommunala förskolor, Lyan i Norrbackaområdet, som har öppet dygnet runt och hela året. Delfinen i Valsta, som har öppet tidiga morgnar, kvällar och helger.

Alla verksamheter i kommunen följer läroplanen och kommunens skolplan. En del av förskolorna har speciell inriktning eller pedagogik för sitt arbete med barnen.

Som förälder kan du, i mån av plats, välja vilken inriktning och verksamhet som du vill ha för ditt barn.

Förskola

I förskolan erbjuds ditt barn en pedagogisk verksamhet för grupper av barn i åldrarna 1-5 år.

Pedagogisk omsorg

För barn i åldrarna 1-5 år finns också familjedaghem, en verksamhet i dagbarnvårdarens eget hem.

Allmän förskola

Den allmänna förskolan tar emot barn fr o m höstterminen det år de fyller tre år. Här erbjuds ditt barn pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn.  

Öppen förskola

Den öppna förskolan fungerar som mötesplats för barn och vuxna och är en avgiftsfri form av förskoleverksamhet utan krav på inskrivning. Mer information hittar du via länk till höger. 

Förskolans egen läroplan (Lpfö -98).

Sedan 1998 har förskolan en egen läroplan med strävansmål. Läroplanen visar vilka mål och uppdrag förskolan har. Genom läroplanen får du som förälder veta vilka förväntningar och krav du kan ställa på verksamheten.

Mer information

Till höger hittar du länkar till ytterligare information på sigtuna.se.  Du kan också kontakta förskolechef på respektive förskola eller verksamhetshandläggaren för ditt område.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation