Finskspråkig förskola

Bild av finsk flagga

Sigtuna kommun och finskt förvaltningsområde.

Sigtuna kommun är en finsk förvaltningskommun sedan år 2010, vilket innebär att sverigefinnar har särskilda rättigheter i Sigtuna kommun.
Arbetet styrs och upprätthålls av den finska projektledaren.

Vilka rättigheter har finskspråkiga i kommunen?

• Rättigheten att använda finska i tal och skrift i kommunärenden

• Rättighet till finskspråkig förskola

• Rättighet till finskspråkig äldreomsorg

• Rättigheten att främja, utveckla och bevara sin kultur

• Rättigheten till finskspråkiga samråd om frågor som berör dem

Granen (är nu mer på förskolan Växthuset)
Avdelning Granen är en del av Växthusets förskola och bedriver förskoleverksamhet helt på finska. Det innebär att det huvudsakliga språk som talas är finska och att verksamhetens mål är att lägga grunden till det finska språket. På förskolan utvecklar och stärker barnen sitt finska språk och sin kulturella identitet. Vi samtalar konsekvent på finska med barnen och har pedagogiskt material såsom böcker, spel och sånger är på finska. Granen tar vara på de finska traditionerna.

Vi har en engagerad föräldragrupp som tillsammans med pedagoger och ledning driver viktiga frågor gällande verksamheten och dess utveckling.

Hitta oss

Vi finns på Steningehöjdsvägen 18-20, vilket ligger centralt i Sigtuna kommun. Vi tar emot barn från hela kommunen, men kan även om plats finns ta emot barn från närliggande kommuner.

Ansök

Du som är intresserad av finsk förskoleverksamhet är välkommen att lämna in din intresseanmälan till verksamhetshandläggare eller söka plats via www.sigtuna.se/forskola. På finska hemsidan www.sigtuna.se/suomeksi/esikoulu finns det information på finska om finskspråkig förskola och även en direktlänk till ansökningsportalen.

Kontaktuppgifter

Sigtuna kommun Kontaktcenter 08 591 260 00
Marie Björkman / verksamhetshandläggare Silverskatten/Granen marie.bjorkman@sigtuna.se
Julie Samuel/ Förskolechef julie.samuel@sigtuna.se
Avdelning Granen silverskatten.granen@edu.sigtuna.se 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation