Olycksfallsförsäkring

Barn och unga är försäkrade, för olycksfallsskador, i barnomsorgen och skolan samt då de går till och från verksamheterna. 

Vår olycksfallsförsäkring och tjänstereseförsäkring hanteras av Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF).

Skadeanmälan

Från och med den 1/7 2019 har SRF AB hand om all hantering och reglering av alla nya olycksfallsskador. 

Anmälan görs via vår hemsida www.srfab.net / olycksfallsskada. Det är målsman eller den skadade om denne är myndig, som gör anmälan. All information och kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

 

 

Åtgärder vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan (eller verksamheten) på grund av olycksfallet måste detta styrkas av behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas ska skaderegleringsbolaget kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan. Efter bekräftelse från skaderegleringsbolaget kan beställning av taxiresor göras. Uppgifter om adresser, skoltider mm lämnas till taxi. 
  • Anmäl skadan skriftligt till SRF AB även om inga kostnader uppstått. Anmälan kan också göras via webben där du hittar blankett för skadeanmälan i pdf-format.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Tänk på att ha en reseförsäkring vid resa


Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet inom barnomsorg och skola, lektion och rast samt resa direkt till och från denna verksamhet. Försäkringen gäller även i andra aktiviteter anordnade av skolan såsom PRAO, APU och praktikperioder som ingår i läroplanen (även under den tid då elev i övrigt vistas på arbetsplats som ett led i pågående utbildning), fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter, studiebesök, skolresor övriga aktiviteter anordnade och godkända av verksamhetschef/rektor eller motsvarande.

Försäkrade på heltid är personer som är placerade i fosterhem/familjehem/jourhem eller i omsorgsverksamhet enligt lag, samt ensamkommande, asylsökande barn.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument