Projekt och utvecklingsområden

Bild av barn som målar_Foto Sigtuna kommunInom förskolan i Sigtuna kommun pågår ett omfattande utvecklingsarbete som syftar till att stärka barnets utvecklingsmöjligheter och till att utveckla det dagliga mötet mellan barnet och personalen på förskolan.

För närvarande pågår arbetet med att inarbeta förskolans nyligen omgjorda läroplan. Det är ett stort arbete som pågår vid alla förskolor i kommunen.

Samtidigt arbetar vi aktivt med, att till förskolan i Sigtuna kommun, hämta tankar och inspiration från det arbetssätt som anv'änds vid förskolorna i italienska Reggio-Emilia.

En viktig del i arbetet är också att skapa fler förskoleplatser för att möta upp de önskemål ni som vårdnadshavare har på er snabbt växande kommun.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation