Vägledande samspel (ICDP) - ett föräldraprogram

Bild av pappa och barnVägledande samspel fokuserar på det positiva samspelet och utgår från relationen mellan dig och ditt barn. Det är du som förälder som bäst vet vad ditt barn behöver, men som förälder kan man ändå känna sig osäker och vilja ha stöd i sin roll.

Positiv vägledning

Det finns idag många röster som talar om hur föräldraskap ska utövas. Programmet Vägledande Samspel utgår från den unika relation som just du och ditt barn har. Det är din bild av och dina upplevelser tillsammans med ditt barn som ska utvecklas.Genom att vara nyfiken på ert samspel kan förståelsen för, och kontakten med, ditt barn växa. I detta möte finns fröet till ditt barns resurser och självkänsla och er gemensamma tillit och glädje. Programmet erbjuder dig därför positiv vägledning om er relation. Som stöd och hjälp för att uppmärksamma och utveckla er relation talar vi om tre dialoger. Dessa tre dialoger fördjupas med hjälp av åtta teman.

Hur går det till?

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och en eller två gruppledare. Gruppen träffas vid sex-åtta tillfällen. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sitt barn men framför allt får du som förälder möjlighet att tillsammans med andra reflektera över den speciella relationen som du har med ditt barn. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

Fakta om ICDP 

Förkortningen ICDP står för International Child Development Program och är ett hälsofrämjande samspelsprogram som grundar barns växande och lärande. Programmet bygger på modern småbarnsforskning och FN:s barnkonvention.

Budskapet och grundsynen

Barnet är en kompetent medmänniska med egna känslor, tankar och avsikter Ett gott samspel mellan vuxna och barn ger de bästa förutsättningarna för barnets utveckling


 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
ICDP – Vägledande samspel” - ett föräldrastödsprogram. Föräldragrupper initieras inom verksamheterna.