Byte av skola

Den nya funktionen kommer att erbjuda möjligheten att på webben ansöka om en ny skolplacering. Detta har tidigare gjorts genom en pappersblankett. Precis som tidigare så är det skolorna som hanterar önskemålen om ny skolplacering, men fr.o.m. den 4 maj kommer denna process att ske digitalt.

Under resterande delen av vårterminen kommer därför vårdnadshavare till de barn och elever som ska börja i förskoleklass och/eller årskurs 7 kunna använda funktionen, dels som en test men också för att snabbare kunna ansöka om en ny skolplacering till flera skolor.

Precis som i skolvalet ska du rangordna de val som görs. När ansökan är klar skickas ett meddelande till den skola som du har som förstahandsval om att det finns en ansökan om ny skolplacering. Skolan kan därefter godkänna ansökan eller avslå ansökan. Finns det ett andra alternativ skickas ansökan per automatik vidare till den skolan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Inloggningssida Hypernet Skolbyte

Inloggningssida Hypernet Skolbyte