Förberedelseklasserna i Sigtuna kommun

Bild av elever Foto Sigtuna kommun

Mångkulturella enheten

Rutiner vid mottagande av nyanlända elever Sigtuna kommun

 

Dessa rutiner har utarbetats för att eleven ska känna sig trygg och välkommen i sin nya skolmiljö. Programmet gäller även för elever i förskoleklass.

Steg 1 Anmälan till skolor som tar emot nyanlända

Den Mångkulturella enheten i Sigtuna kommun har en samordnare, som har ett första möte med den nyanlända familjen med skolbarn. Genom kontakt via rektorsexpeditioner, kommunens växel eller hemsidan erhåller familjen telefonnummer till Mångkulturella enhetens samordnare. Samordnaren bestämmer en tid för ett första möte.

Till mötet tar vårdnadshavaren med sig identitetshandlingar. Samordnaren informerar om Sigtuna kommuns grundskolor, sammanställer uppgifter angående vårdnadshavares/blivande elevs namn, språk, ålder, skolgång, adress och telefonnummer, samt i samråd med vårdnadshavaren gör upp vilken skola som eleven ska anmälas till. Vidare informerar samordnaren om, att en kartläggning av elevens modersmål och kunskaper snart kommer att påbörjas. Skolverkets broschyr för nyanlända delas ut.

Skolor i kommunen som tar emot nyanlända elever:

Sagaskolan förberedelseklass ålder 7 - 11 år

Valstaskolan förberedelseklass ålder 14 -16 år

Norrbackaskolan förberedelseklass ålder 7 -12 år

Ekillaskolan introduktionsgrupp ålder 13 -16 år

S:t Pers skola förberedelseklass ålder 7 - 12 år

Råbergsskolan introduktionsgrupp ålder 7 -12 år

Blanketten ”Anmälan till skola – nyanlända” skickas till rektor, ansvarig lärare och skolhälsovård på respektive skola. Skolan kallar föräldrar och elev till ett inskrivningsmöte, samt meddelar samordnaren skolstart.

Samordnaren meddelar modersmålslärare i respektive språk. Start för kartläggning och kontakt med mottagande skola planeras.

 

Steg 2 Kartläggning av elevens modersmål och kunskapsnivå

 

För att kunna anpassa undervisningen så bra som möjligt efter elevens behov och förutsättningar påbörjas en kartläggning av elevens modersmål och kunskapsnivå redan innan eleven börjar på sin nya skola.

Den nyanlända eleven får vid 1-2 tillfällen i ca 60 minuter träffa en modersmålslärare på den Mångkulturella enheten. Eleven tar med sig eventuella betyg eller intyg från tidigare skolgång. Vid kartläggningen får eleven samtala, rita och berätta, läsa och skriva på sitt modersmål. Resultaten av kartläggningen dokumenteras i en elevmapp och delges mottagande lärare som underlag till fortsatt kartläggning och till elevens individuella utvecklingsplan.

Steg 3 Inskrivning i skolan

Inskrivningen i skolan ska ske inom 2 veckor från anmälningstillfället. Rutiner kring inskrivningssamtalet och vilka som ska närvara bestämmer varje skola för sig (rektor, lärare, kurator, skolsköterska, samordnare och modersmålslärare).

Steg 4 Introduktion i skolan

Varje skola ansvarar för hur introduktionen läggs upp för att skapa en välkomnande och trygg skolstart. Ansvarig lärare och modersmålslärare planerar tillsammans hur modersmålsläraren kan stödja eleven under den första tiden i skolan och hur modersmålsläraren kan stödja samarbetet med vårdnadshavarna.

I det fall det inte finns lärare i det aktuella språket får introduktionen genomföras av ansvarig lärare med hjälp av tolk.

Ansvarig lärare och modersmålslärare/studiehandledare fyller i Anmälan till studiehandledning och planerar fortsatt kartläggning av elevens kunskaper samt ser över innehåll och schema för studiehandledningen.

Under introduktionstiden prioriterar modersmålsläraren/studiehandledaren den nyanlända eleven och modersmålslärarens/studiehandledarens schema kan därför förändras. Modersmålslektionerna under eftermiddagstid fortsätter dock som vanligt.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Kontakta Mångkulturella enheten i Sigtuna kommun

 

  

Enhetschef
Anna-Lena Holm

anna-lena.holm@sigtuna.se

tel. 08- 591268 53

Samordnare för nyanlända till Sigtuna kommuns grundskolor

Sediqeh Khanzadeh

sediqeh.khanzadeh-yazdi@sigtuna.se

tel. 08-591268 17