Vilka är drogförebyggarna?

Drogförebyggarna är ett nätverk där representanter från flera kommunala verksamheter samt polisen träffas tre gånger per termin.

Målsättningen för drogförebyggargruppen är att i samverkan med föräldrar, barn/ungdomar, skolor och föreningar öka kunskapen om ANDT (Alkohol/ Narkotika/Doping /Tobak) så att man som ung kan göra medvetna val.

Viktiga delar i arbetet är bl.a. informationsspridning både mellan förvaltningarna och till kommuninvånarna.

Nya perspektiv

Ett drogförebyggande arbete handlar om att främja goda miljöer och ge stöd för en god psykisk hälsa.

Vi ska se, stödja och utveckla det som skyddar och stödjer barn och ungdomar, vilket är mer än att förmedla kunskap om alkohol och andra drogers skadlighet. Ett arbete som överensstämmer med de folkhälsomål som riksdagen fastställt.

En av femton kommuner

Sigtuna kommun är en av cirka femton kommuner i Stockholms län som har deltagit i en övergripande drogförebyggande mediainsats de senaste fyra åren. Utgångspunkten för insatsen är nya forskningsrön som visar att ungdomars drickande kan påverkas genom att föräldrar gör överenskommelser kring några viktiga frågor-till exempel att inte langa alkohol till sina barn.

I Drogförebyggarna ingår:

 • Marie Unander-Scharin, samordnare för det drogförebyggande arbetet
 • Linda Selberg, Ungdomsmottagningen, socialförvaltningen
 • Thomas Mileborn, säkerhetschef
 • Lena Brostedt, MiniMaria Sigtuna-Märsta
 • Magnus Sjöholm, kurator, Arlandagymnasiet
 • Gunilla Nordell, skolsköterska, Arlandagymnasiet
 • Frida Karlsson, Ung i Sigtuna, Ung i Sigtuna
 • Nike Lundgren, ungdomscoach, Ung i Sigtuna
 • Jörgen Källström, polisen norrort
 • Jenny Åsberg, polisen norrort
 • Birgitta Sundbaum, lärare, Märsta Praktiska Gymnasium
 • Anne-Christine Crilfe-Jönsson, skolsköterska SSHL
 • Anette Westerlund, föreningsrepresentant

Vad gör drogförebyggarna?

 • Genomför ANDT-undervisning "droginformation" till alla barn i år 6 i kommunens alla skolor.
 • Även barn i år 5 samt högstadiet erbjuds utbildning i ANDT
 • Deltar vid behov på samrådsmöten i skolorna
 • Genomför drogvaneundersökningen "Stockholmsenkäten" vartannat år
 • Bjuder in till föräldramöten
 • Deltar i utbildningen Ansvarsfull alkoholservering (STAD-modellen)
 • Anordnar flygbladsutdelning i närsamhället vid vissa utvalda helger såsom höstlovet, Valborg och skolavslutningen. Kampanjen är "TänkOm"
 • Deltar i åtgärder mot langning till ungdomar (t.ex informationskampanj eller polisingripande)
 • Tobakstillsyn
 • Tillsyn av rökfria skolgårdar
 • Deltar i åtgärder för att upprätta åldersgränser vid försäljning och servering av alkohol.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar

Relaterade länkar