Kvalitet i skolan

Kvalitetsredovisningen beskriver vårt arbete på skolan och är en utvärdering av hur vi arbetat med och uppfyllt målen i läroplanen. Vi ser vad och hur vi har arbetat samt vad vi behöver förbättra.

För att du ska få en samlad bild av vår skola och vad våra elever tycker presenterar vi här resultatet inom några viktiga områden.

Hur ser resultatet ut för årskurs 3 på Centralskolan?

Källa: Elevenkäten, 2014; Skolverket, 2014

Hur ser resultatet ut för årskurs 4-6 på Centralskolan?

Källa: Elevenkäten, 2014; Skolverket, 2014

Kvalitetsredovisningen ligger till grund för nästa års lokala arbetsplan.

Alla förskolor och skolor utarbetar varje år en kvalitetsredovisning som skickas till kommunens förvaltning. Sammanställningen rapporteras vidare till Skolverket.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan