Centralskolan kvalitet och resultat

Här presenteras Centralskolans resultat från den senaste brukarundersökningen. De områden vi särkskilt valt att redovisa är kunskapsresultat, elevernas upplevda trygghet samt om eleverna rekommenderar sin skola till andra.

 

Sammanfattning av resultaten

Resultaten visar att Centralskolans elever känner sig mindre trygga än genomsnittet för hela kommunen. Fler elever upplever att de kan rekommendera sin skola till andra. Kunskapsresultaten på Centralskolan ligger i linje med genomsnittet för alla skolor i kommunen. Undersökningen i sin helhet hittar du via länkarna till höger. Här hittar du också andra nationella undersökningar för grundskola

 

Kunskapsresultat

Kort presentation av parametern kunskapsresultat

 

Analys av resultatet

Kommentar förbättringsarbete

 

Upplevd trygghet

Kort presentation av parametern upplevd trygghet

 

Analys av resultatet

Kommentar förbättringsarbete

 

 

Rekommendera sin skola

Kort presentation av parametern Rekommedera skola

 

Analys av resultatet

Kommentar förbättringsarbete

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument