Om skolan - Dörren mot framtiden

Bild på skolan Foto Sigtuna kommun

VISION

Ut kliver glada barn med nyfikenheten i behåll.

VÄRDEGRUND

Barn, föräldrar och personal inom skolan ska känna att verksamheten är meningsfull och att den leder till en gynnsam utveckling. Vi ska se varandra som individer och visa respekt för människans egenvärde. Vi ska värna om vår gemensamma yttre och inre miljö. Lärandet ska ske i en trygg och positiv atmosfär.

CENTRALSKOLANS LEDSTJÄRNA

Vårt uppdrag är att skapa en trygg och demokratisk skola där alla elever utvecklas på bästa sätt utifrån sina förutsättningar till positiva, självständiga och kreativa människor som vill, vågar och antar utmaningar i livet.      

Centralskolan från 6-13 år

På Centralskolan riktas all fokus mot barnen. En av grundpelarna i skolans filosofi är att skapa vetgirighet och nyfikenhet. Lärandet ska vara lustfyllt och för att lyckas krävs ett nära samarbete mellan elever, lärare och föräldrar. 

Vi är en skola med den lilla skolans karaktär. Småskaligheten är en av Centralskolans främsta fördelar. Den skapar gemenskap och trygghet, viktiga nycklord för elever och föräldrar. Hos oss kan ingen elev vara anonym. Varje människa är viktig och ingen är osedd. Vi arbetar utifrån en helhetssyn, som innebär att vi vill se elevernas skoltid som en lång utveckling utan stadiegränser. Vi har byggt upp våra arbetslag kring elever från grundskolan och elever som är mottagna i grundsärskolan.  Samarbetet med föräldrarna är viktigt. Föräldrarna ska vara väl informerade om sina barns skolarbete och stötta dem i deras studier.

Centralskolan är en gammal folkskola byggd i början på 1900-talet och är en av Sigtuna kommuns äldsta skolor. Huvudbyggnaden tillkom på 1950 talet och byggdes om på 90-talet.

Verksamhet

Grundskola F-7 samt fritidshem. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation