Välkommen till Centralskolan år 4-7!

runsten elevarbeteI vårt arbetslag arbetar lärarna tätt tillsammans, vi tar tillvara på varandras kompetenser och delger varandra våra erfarenheter tips och idéer.

  

 Lärare i arbetslag 4-7:

 


Sairah Hasan, klasslärare 4A

Charoltta Ekström, Klasslärare 4B

Maria Lundgren, klasslärare 5A

Carina Davicdssomn, klasslärare 5B

Andreas Fjäl, klasslärare 6A

Helena Wallmon, klasslärare 6B

Reza Hojat Jalali och Mateo Restrepo, mentor 7A

Daniel Uddenberg och Jacob Öhman, mentor 7B

Jelena Vänts: Textil- och Bildlärare

Reza Hojat Jalali: Trä- och metallslöjdslärare.

Karin Sandström, hemkunskapslärare.

Markku Kivistö, idrottslärare.

Hans Gauffin, Musiklärare.

 

Lärare att tillgå:


Carina Sterby Svenska som andra språkslärare år F-7
Catarina Lång, specialpedagog 

Anna Jernberg, specialpedagog

 

Mer info på klassernas blogg på nyacentralskolan.weebly.com

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Information elever och föräldrar