Välkommen till Centralskolan arbetslag F-3

De yngsta eleverna på skolan läsåret 18/19 är med i lag F-1

Vi som arbetar med de yngsta eleverna på skolan är:

Camilla Lindstedt verksamhetsledare F-1 samt mentor F-klass, Malin Lindholm mentor F-klass, Medahinte Sissaye mentor för F-klass, Sarita Punj Gandhi mentor 1A, Anna von Zweigbergk  mentor 1B.

Lärare att tillgå: Carina Sterby SVA-lärare,Anna Jernberg spec-pedagog och Catarina Lång talpedagog.

 

 

Förskoleklasserna:

Gula huset f-klasserna

I förskoleklasserna arbetar förskollärare/lärare tillsammans med personal från fritidshemmet. Vår verksamhet bedrivs enligt följande. På måndagar är det förskoleklasstid 9.00-13.00, tis-fre 8.10-13.00.

Förskolan och år 1 har sina lokaler på våning1. Under förskoleklasstiden brukar vi leka på skolgården där träffar vi även elever och personal från grundsärskolan. 

 

 

SvA Svenska som andra språk samt specialundervisning:

 Vi i F-1 har förmånen att ha svenska som andraspråklärare Carina hos oss. Läs mer om SvA-undervisningen i vänstermenyn. Vi har även en specialpedagog Anna Jernberg och talpedagog Catarina Lång som arbetar med oss pedgoger och våra elever i arbetslaget. 

För mer info besök klassernas blogg på nyacentralskolan.weebly.com

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan