Välkommen till Centralskolan arbetslag F-3!

De yngsta eleverna på skolan läsåret 17/18 är med i lag F-3: Två förskoleklasser, två klasser i år 1, en klass i år 2 samt två klasser i år 3.Vi som arbetar med de yngsta eleverna på skolan är:

Camilla Lindstedt verksamhetsledare F-1 samt mentor F-klass, Malin Lindholm mentor F-klass, Ingela Theorin mentor 1A, Camilla Rohdin mentor 1B, Medhanite Sissaye mentor 2A, Sairah Hasan mentor 3A och Sissi Contreras Verkasmhetsledare 2-3 samt mentor 3B.

Lärare att tillgå: Carina Sterby SVA-lärare,Anna Jernberg spec-pedagog och Catarina Lång talpedagog.

 

 

Förskoleklasserna:

Gula huset f-klasserna

I förskoleklasserna arbetar förskollärare/lärare tillsammans med personal från fritidshemmet. Vår verksamhet bedrivs enligt följande. På måndagar är det förskoleklasstid 9.00-13.00, tis-fre 8.10-13.00.

Förskolan har sina lokaler på våning1. Under förskoleklasstiden brukar vi leka på skolgården där träffar vi även elever och personal från grundsärskolan. 

 

Bild Vita paviljongenÅr 1-3:

Våra elever i år 1, år 2 och år 3 kommer att bedriva sin undervisning och fritidsverksamhet på våning 2.

 

bild huvudbyggnad Centralskolan

 

SvA Svenska som andra språk samt specialundervisning:

 Vi i F-3 har förmånen att ha svenska som andraspråklärare Carina hos oss. Läs mer om SvA-undervisningen i vänstermenyn. Vi har även en specialpedagog Anna Jernberg som arbetar med oss pedgoger och våra elever i arbetslaget. Anna arbetar med år F-3 och Carina arbetar i år F-3. 

Kontaktuppgifter till lärare och fritidshem hittar du i högermenyn.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation