Skolsköterska

Skolsköterska 

Viktoria Mann är skolsköterska på Centralskolan och Grundsärskolan.  Tel: 073 661 3941

Hon finns tillgänglig måndag - onsdag på skolan. Exakta  tider anslås på hennes mottagningsdörr.

Skolläkare

Vi erbjuder alla med hälsoproblem som har betydelse för skolgången en tid hos skolläkare efter önskemål från elev och/eller förälder.


All verksamhet inom skolhälsovården är kostnadsfri.

Vi har tystnadsplikt. Om du eller ditt barn inte vill att något ska föras vidare så respekterar vi alltid detta!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan