Förväntningar och trivselregler

FÖRVÄNTNINGAR:

 

Elever och föräldrar kan förvänta sig att vi på skolan:

 • arbetar enligt vår arbetsplan.
 • stöttar eleverna i deras kunskapsutveckling.
 • arbetar för att skapa ett bra samarbete med föräldrar.
 • ser till att eleverna mår bra både fysiskt och psykiskt.
 • arbetar med elevernas attityder och värderingar för att förebygga mobbing och annan kränkande behandling.

 

Skolan förväntar sig att elever:

 • visar hänsyn och följer skolans regler.
 • gör sitt bästa i skolarbetet.
 • bidrar till att skapa en trivsam och lugn arbetsmiljö.

 

Skolan förväntar sig att föräldrar:

 • stödjer sitt barn i skolarbetet och i att följa skolans regler.
 • stödjer skolans personal i arbetet med elevernas attityder och värderingar.
 • deltar i möten på skolan.

 

CENTRALSKOLANS TRIVSELREGLER

I vårt umgänge med varandra på Centralskolan gäller följande:

 

Vi visar hänsyn och uppträder så som vi vill att andra ska uppträda mot oss.Detta innebär att vi hälsar på varandra, använder ett vårdat språk, och inte tar till våld.

Vi är rädda om vår gemensamma yttre och inre miljö.

  

Vi passar tider och tar med oss det vi behöver till lektionen.

  

Ytterkläder, huvudbonader, ryggsäckar och skor förvaras i skåp eller på annan anvisad plats. Skolan ansvarar inte för värdesaker medtagna hemifrån.

 

Cyklar och mopeder parkeras på avsedd plats och får inte användas på gården under skol- och fritidstid. Cykling till skolan är tillåten från år 4

 

Vi undviker att äta godis och att dricka läsk under skoltid.  Vi vet att det bidrar till okoncentration.

 

Rökning och användning av snus eller andra droger är absolut förbjudet inom skolan och inom synhåll för skolan. Detta förbud gäller under skol- och fritidstid.

 

 Snöbollskastning är inte tillåten på grund av skaderisken.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan