Tillsammanshäfte

För allas trivsel och säkerhet gäller .....

 1. Värdesaker

  Ta inte med värdesaker som tex mobiler, gameboy-spel m.m till skolan. Du är själv ansvarig för sakerna.
 2. Skor

  Vi tar av ytterskorna inomhus.(undantag: matsalen och träslöjden)
  Ta gärna med inneskor.
 3. Snask och godis

  Vi avstår från snask och godis i skolan, men ta gärna med dig en frukt eller en smörgås som mellanmål.
 4. Cykling

  Man får cykla till skolan och fritids under föräldrars ansvar.
  (Vi rekommenderar dock att eleverna börjar cykla först i åk 4).
  För att försäkringen ska gälla måste cyklisten ha hjälm. Från och med 1 januari 2005 gäller en lag på hjälm för alla upp till 15 år.
  Cykling och mopedåkning är inte tillåten på skolgården mellan klockan 7-18.
 5. Skolområdet

  Vi är inom skolans område på skoltid och den tid vi är på fritids.
 6. Matsalen

  Våra måltider ska präglas av lugn och ro. Därför följer vi de regler som vi bestämt för samvaron i matsalen.
 7. Isbanan

  Vid spel på isen får man bara använda bandybollar, plastpuckar och tennisbollar.
  Skridskor tas på/av utomhus eller i någon av entréerna.
  Man får bara vara på isbanan med skridskor och hjälm.
 8. Snöbollskastning

  Snöbollskastning är tillåten endast i skogen och endast mellan de barn som deltar i leken. Om många är med i leken kan någon av de vuxna bestämma om man kan få vara på stora fotbollsplanen. Det förutsätter naturligtvis att ingen skridskois finns där och att planen är ledig.
 9. Skateboard m.m

  Åkning med skateboard, kickbike, inlines och liknande är endast tillåten mellan A och B-husens kortsidor och på skateboardrampen.
 10. Hjälm

  Hjälm tas med hemifrån och ska användas vid all åkning på cykel,skateboard, pulka, isbana och liknande.
  Föräldrarna ansvarar för att hjälm skickas med hemifrån
 11. Klotter

  Att klottra ner utomhus eller inomhus är absolut förbjudet.
 12. Rökning och snus

  Naturligtvis  har vi rök- och snus förbud på skolan.
 13. Farliga saker

  Ingen får ta med kniv eller annan farlig leksak till skolan eller fritids. 

 

 Vad händer om du struntar i våra gemensamma trivselregler?

 • Naturligtvis får du först en tillsägelse som ger dig chansen att förstå om du brutit mot någon regel.
 • Hjälper  inte det, kontaktar skolan dina föräldrar och kommer överens med dem om    vad vi tänker göra,  tex ta hand om din kickbike, cykel, godis eller dylikt tills du går hem för dagen.
 • Bryter du mot reglerna 12 och 13 kontaktas dina föräldrar direkt. Den ev. farliga saken du har med dig tas ifrån dig direkt och lämnas bara tillbaka till din förälder.  

Bildresultat för tillsammans  

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan