Rättigheter/skyldigheter

Skolan är en plats där alla ska trivas.
Där får ingen hota,slå,sparka eller på annat sätt fysiskt eller psykiskt skada någon annan.

Du har rätt att:

 • få kunskaper och färdigheter som du behöver i framtiden.
 • bli sedd och lyssnad på.
 • bli respekterad för den du är.
 • känna dig trygg och säker.
 • få vistas i en trivsam miljö utan klotter och annan skadegörelse.
 • få vara med och påverka ditt arbete och miljön runt omkring dig.

Du är skyldig att:

 • ta ansvar för ditt arbete och ditt uppträdande så att både du själv och andra kan göra ett bra arbete.
 • se och lyssna på andra, vänta på din tur och låta andra tala utan att störa och avbryta.
 • låta andra vara med och bestämma.
 • respektera andra och visa hänsyn mot andra människor.
 • använda ett språk som inte kränker och nedvärderar andra människor.
 • vara en bra kompis
 • hjälpa och ställa upp för andra
 • ta ansvar för och vara rädd om materiel och miljö såväl ute som inne.
 • visa hänsyn och respekt för andra och deras uppfattningar.
 • engagera dig, säga vad du tycker och respektera det som vi tillsammans har bestämt.

Bildresultat för rättigheter och skyldigheter 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan