Ledighetsansökan

Ledighet

Med respekt för elevernas skolarbete ska ledighet under terminstid undvikas.
Vi kommer att vara mycket restriktiva med att bevilja ledighet.
Detta i enlighet med gällande skollag.
Under perioden för nationella prov för åk 3 och 6 under vårterminen 2015 beviljas inte ledighet.

Skolplikten är 178 dagar. Följande gäller:

1. Förälder ska alltid lämna in skriftlig ledighetsansökan till klassläraren, även för enstaka timmar, ex. läkarbesök, tandläkare etc.
Läraren godkänner den kortare ledigheten, sammanlagt max 2 dagar/läsår.
Blankett finns att ladda ner på Sigtuna kommuns hemsida.

2. Ledigheter längre än 2 dagar/läsår beslutas av rektor.
Efter att läraren tillstyrkt/avstyrkt och rektor har godkänt/avslagit ansökan lämnar läraren blanketten åter till vårdnadshavarna.
För ledighet upp till 10 dagar/år krävs särskilda skäl. En ”vanlig” semesterresa är inget särskilt skäl.

3. Ledighet längre än 10 dagar kan enligt skollagen endast beviljas av rektor.
För ledighet längre än 10 dagar/läsår krävs synnerliga skäl.
Rektor kallar till ett möte med föräldrarna och läraren, då en plan för hur kunskaper under ledigheten hämtas in.
Om en elev riskerar att inte nå målen eller av andra skäl inte bör vara borta från skolan, kan denna form av möten även ske för ledighet för 2-10 dagar.

4. Ledighet under perioden för nationella prov i åk 3 och 6 beviljas inte. 5. Det som eleven går miste om under ledigheten ska läsas in.
Elev och föräldrar ska i förväg samråda med lärarna om vad och när det ska göras.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan