Studiestöd

Välkommen till studiestöd på Eddaskolan

 

I kommunen finns ett beslut om att alla elever från och med år 4 ska erbjudas studiestöd i skolans regi.
Vi på Eddaskolan har fattat ett beslut om att även erbjuda detta stöd redan från år 1, oavsett om eleven har fritidsplats eller inte.

Verksamheten är avsedd för att ge alla elever en förutsättning att nå de nationella kunskapskrav som finns för år 3 och 6.

Studiestödstiden kan vara en insats i ett åtgärdsprogram, en möjlighet till läxläsning, tid till skolarbeten som behöver bli klara, möjlighet att fördjupa sig i något skolämne som man är personligt intresserad av. etc. Det krävs därför ett aktivt deltagande med någon form av skolarbete för att närvara.

Önskar du att ditt barn ska delta, oavsett om ni har fritidsplats eller inte,
vänligen kontakta klasslärare för vidare diskussion.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan