Om skolan

Eddaskolans verksamhet i skolan och fritids verksamhet vilar på vår vision

 

"På Eddaskolan ges alla elever de bästa föresättningarna att utveckla sina kunskaper och förmågor för att möta framtiden i en globaliserad värld".

 

Vår värdegrund

 

  • Du får kunskaper och färdigheter som du behöver för framtiden
  • Du känner dig trygg och säker
  • Du blir respekterad och respekterar andra
  • Du använder ett språk som inte kränker eller nedvärderar andra
  • Du är en bra kamrat och känner kamratskap
  • Du tar ansvar för dig själv, andra och skolans miljö
  • Du känner delaktighet 

 

 

Eddaskolan har elever från förskoleklass till årskurs 4. 
Skolan är då indelad i 3 arbetsenheter och har ca 260 elever. Eddaskolan kommer att bli en F-6 skola.

    

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan