Förskoleklass

Välkommen till förskoleklass - Här jobbar:

 

FSK-A-lärare - Maria Jonsson maria.jonsson@edu.sigtuna.se

FSK-B-lärare -  Elena Bok             elena.bok@edu.sigtuna.se

FSK-lärare -      Frida Medeén       frida.medeen@edu.sigtuna.se

Barnskötare - Esther Makdissi Altun      esther.makdissi@edu.sigtuna.se

Barnskötare - Nicme Abdulahad nichme.abdulahad@edu.sigtuna.se

 

Välkomna till förskoleklassernas blogg 

 

 

       

I förskoleklasserna arbetar vi ibland stationsvis, med korta pass under lektionen. Det brukar vara fyra till fem stationer, och varje station har ett syfte. Läraren och fritidspersonalen går runt och hjälper till. På det sättet lär eleverna sig att arbeta självständigt och att samarbeta. Stationerna kan handla om att sortera ord efter ljud och bokstav, jämföra och mäta, tangram eller arbeta i iPad.  

 

  

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan