Profiler

Bild av Ekillaskolan Foto Henri WaltariPå Ekillaskolan har vi lagt Elevens val och Skolans val i det vi kallar profiler. Elevens val och därmed profilerna syftar till att eleverna ska ges möjlighet till fördjupning och breddning inom kursplanernas ämnen.

Kulturklass

Du som går i kulturklass har enbart detta som din profil. I Kulturklasserna samarbetar vi med Kulturskolan. Här får du fördjupa dig inom dans, drama, sång och instrumentalspel. Under skolår 8 och 9 arbetar eleverna, tillsammans med sina lärare, fram en föreställning där de får använda sig av sina ämneskunskaper i ett sammanhang. Om du väljer kulturprofil kommer du att gå i en kulturklass där alla elever gjort samma profilval som du gjort.

Övriga profiler 

Du som inte går i kulturklass får välja en profil som du läser 70 minuter per vecka tillsammans med elever från olika klasser och årskurser på skolan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan