Utvecklingssamtal

På Ekillaskolan sker utvecklingssamtal en gång per termin och de är elevledda.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan