Administration, elevhälsan och övrig personal

Karin Sagbrant
Rektor
Skicka e-post
08-597 835 01

Caroline Alforn
Biträdande rektor
Skicka e-post
08-597 835 02

Henric Ljung
Biträdande rektor
Skicka e-post
08-597 835 03

Anne Östmark
Skoladministratör
Skicka e-post
08-597 835 00

Tobias Yrlid
IT-tekniker
Skicka e-post

Fredrik Östmark
Vaktmästare
Skicka e-post
08-597 835 15

Andreas Nordh
Skolbibliotekarie och IT-administratör
Skicka e-post

Outi Möller
Skolsköterska
Skicka e-post
08-597 835 07

Lisa Eckerbom
Kurator
Skicka e-post
08-597 833 09

Anna Gustafsson
Studie- och yrkesvägledare
Skicka e-post
08-597 835 17

Emma Magnusson
Socialpedagog
Skicka e-post
08-597 835 05

Elin Weimer Ringh
Specialpedagog
Skicka e-post
08–597 835 04

Martina Söderholm
Specialpedagog
Skicka e-post
08-597 835 06

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan