Vision

Efter avslutad grundskola ska eleverna lämna skolan med självkänsla och tillförsikt - väl förberedda för högre studier.

Ekillaskolans uppdrag är att skapa förutsättningar för eleverna att utifrån sina egna förutsättningar utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för vidare studier och ett livslångt lärande. Alla elever vid Ekillaskolan ska bli sedda och bekräftade.

Elevernas lärmiljö ska vara stimulerande, eleverna ska känna sig trygga och studiero ska råda under lektionerna. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan