IT-regler

Alla användare i Sigtuna kommuns Skolnät ska använda all skolans IT-utrustning på ett ansvarsfullt sätt, oavsett om man disponerar en personlig dator eller inte. Samhällets lagar och läroplanens värdegrund gäller som norm. Detta innebär att alla ska respektera alla människors lika värde, använda ett vårdat språk samt värna om såväl sin egen som andras integritet. Personangrepp är aldrig tillåtet.

Dator på Skolnätet får aldrig användas på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning, t.ex. genom nedladdning av upphovsrättsskyddat material.

Datorn är skolans egendom och är avsedd för skolarbete. När eleven ges ett personligt ansvar för en dator upprättas ett avtal mellan skolan och eleven och dennes vårdnadshavare. Avtalet innebär att eleven och vårdnadshavaren accepterar de regler och föreskrifter som finns kring den personliga datorn. Stickprovskontroller kan komma att göras i samverkan med eleven. Om reglerna inte följs, kan avtalet komma att brytas och eleven förlorar rätten att disponera en personlig dator.

Avtalet finns att läsa i sin helhet i menyn till höger (Datoravtal).

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument