Föräldraalliansen Sverige

Föräldraalliansen Sverige är en riksorganisation för Sveriges föräldraföreningar.

Föräldraalliansen Sverige verkar för en bra och likvärdig skola, förskola och skolbarnsomsorg i hela landet samt att varje verksamhet skall ges reell möjlighet att följa skollagen, arbetsmiljölagen, läroplanerna och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer om föräldralliansen, klicka på länk höger!

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan