Om skolan

Galaxskolan har 371 elever från 6 år till 13 år.

Verksamheten är organiserad i arbetslag.

Kring eleverna finns tre arbetslag med olika kompetenser som tar ansvar för elevens hela dag. Omkring 40 personer bestående av lärare, specialpedagog, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare, kokerskor och vaktmästare arbetar på skolan.    

Galaxskolan har 371 elever och integrerad verksamhet med förskoleklass, skola och fritidshem i gemensamma lokaler. Skolans verksamhet är organiserad i arbetslag. 
 
Vår skola är belägen i en trivsam naturnära miljö. En skola där alla elever ges de bästa förutsättningar att utveckla sina kunskaper och förmågor för att möta framtiden i en digital och globaliserad värld. Skolan är nybyggd och invigd 2016. Vi har en trivsam miljö med flexibla möjligheter i lärmiljön.
 
Skolan har en utvecklad IT struktur baserat på Microsoft O365 med Apple TV i alla lärosalar. Vi är utrustade 1-1 med Ipad som används dagligen i inlärningsprocesserna. 
 
Vårt uppdrag är tydligt enligt lgr 11 med bedömning för lärande. Vi har hög måluppfyllelse och en tydlig värdegrund. 

 

 
 
 
 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation