Brev från Burkina Faso 2008

Rapport från vår kontaktperson Lotta Spykman och hennes dotter Hanna Smedeby.

Under januari månad 2008 reste Lotta och Hanna ner till Burkina Faso. De överlämnade våra insamlade pengar, brev och teckningar till vår vänskola i Dazankiema.

Rektorn och föräldrarådet lämnade samtidigt kvitton på inköpt skolmaterial samt kvitto för kostnaderna att laga 60 skolbänkar. En del av de insamlade pengarna går också till skolavgifter för dem som inte har råd.

Hanna som är 11 år dokumenterade resan. Hon intervjuade och tog fotografier på olika miljöer i Burkina, så att vi ska kunna få en bild av hur det är att leva i landet.

Hannas berättelse:

Alla barn i Burkina ska få gå i skolan, men de allra fattigaste har inte råd.
På vår vänskola betalar varje förälder ungefär 14-20 kronor per år för att deras barn ska få gå i skolan. De allra fattigaste har inte råd att betala. Varje barn betalar också för sitt eget skolmaterial
ungefär 100 kronor per år.

Man börjar första skolåret när man är mellan 6-8 år. Det är 110 barn i klassen och de har en lärare. Det är ganska stora klassrum på den här skolan, men man trängs ändå, bänkarna är gjorda för två barn, men man sitter 3 - 4 barn vid varje bänk.

Många barn går 5-6 km för att komma till skolan. Skoldagen börjar kl.07.30, lunchrast har de mellan kl.12.00-15.00. Skolan serverar ingen skolmat utan barnen får ta med sig egen mat.
Skoldagen slutar klockan 17.00. All undervisning är på franska, men barnen pratar andra språk hemma. Barnen går inte i skolan på torsdagar, lördags- eftermiddagar och söndagar. Barnen har ett långt jullov, ett lov i mars och ett sommarlov. Barnen går i skolan i sex år.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan