Arbetslag 2, läsåret 2018/2019

År 2 och år 3,

 

2A
Marie Gedeon, klasslärare
Mari Hanell Björnström, klasslärare
Rima Hanna, barnskötare

2B
Ann Smeeton- Wilkinson, klasslärare
Angelica Savalampi, fritidspedagog

3A
Anna Iggedal, förstelärare
Carina Wallen, barnskötare

År 3B
Gunilla Brånn, klasslärare
Parvaneh Hojat Jalali, fritidspedagog, verksamhetsledare

Resurspersoner

Carina Sandberg, specialpedagog/verksamhetsledare
David Segerbäck, barnskötare 
Emil Lindqvist, barnskötare, tjänstledig
Ricky, Okpu, barnskötare


Praktiska estetiska ämnen:
Ricky Okpu, idrottslärare
Pia Bolander, idrottslärare

Txslöjd, Carina Olofsson Persson
Träslöjd, Cecilia Hansson

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation