Arbetslag 2, läsåret 2017/2018

År 2 och år 3,

 

År 2A
Britt-Marie Nilsson klasslärare
mail:  brittmarie.nilsson@edu.sigtuna.se
Carina Wallen, barnskötare

År 2B
Gunilla Brånn, klasslärare
mail: gunilla.brann@edu.sigtuna.s.se

Parvaneh Hojat Jalali, fritidspedagog

År 3A
Eva Segerbäck, klasslärare
mail: eva.segerback@edu.sigtuna.se
Eva Bragsjö, barnskötare

 

År 3B
Kenny Bengtsson, klasslärare
mail: kenny.bengtsson@edu.sigtuna.se

Olga Alfredo, barnskötare

Resurspersoner:
Carina Sandberg, specialpedagog/verksamhetsledare
David Segerbäck, resurs/barnskötare 
Emil Lindqvist, resurs/barnskötare, tjänstledig
Madeleine Olesjö, vikarie för Emil


Praktiska estetiska ämnen:
Frauke Reichherser, idrottslärare/barnskötare
Pia Bolander, idrottslärare
mail: pia.bolander@edu.sigtuna.se

Praktiska estetiska ämnen:
Txslöjd, Nabila Asaad, 
mail: nabila.asaad@edu.sigtuna.se
Träslöjd, Cecilia Hansson
mail: cecilia.hansson@edu.sigtuna.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation