Arbetslag 3, läsåret 2017/2018

År 4 - år 5 -  år 6,

År 4A
Angelica Broström, klasslärare
mail: angelica.brostrom@edu.sigtuna.se

År 4B
Aini Backman, klassslärare
mail: aini.backman@edu.sigtuna.se

År 5A
Maud Färnström, klasslärare
mail: maud.farnström@edu.sigtuna.se

År 5B
Pernilla Sjödin, klasslärare
mail: pernilla.sjodin@edu.sigtuna.se
Katrin Holmqvist, klasslärare
mail: katrin.holmqvist@edu.sigtuna.se

År 6A

Marie Mohlen, klasslärare
mail: marie.mohlen@edu.sigtuna.se

År 6B
Niklas Krokbäck, klasslärare
mail: niklas.krokback@edu.sigtuna.se


Personal som ingår i arbetslag 3:
Claes Hammar, lärare
Emil Olofsson, musiklärare
Caroline Densjö, specialpedagog
Satu Möller, speciallärare, börjar 1 oktober
Eva Lindbom, specialpedagog

Praktiska estetiska ämnen:
Txslöjd, Nabila Asaad
Träslöjd, Cecilia Hansson
Bild år 6, Cecilia Hansson
Idrott, Pia Bolander

Resursperson:
Moe Kadkhodai, barnskötare/resurs
Lena Kirvesniemi, barnskötare/resurs 


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation