Ledningsgrupp

Galaxskolans ledning
Rektor är chef för skolan och har det övergripande ansvaret för verksamheten. Skolledning av rektor och verksamhetsledarna, som bildar skolans ledningsgrupp. Verksamhetsledarna leder och fördelar arbetet i arbetslagen.

Susanne Calland, rektor
mail: susanne.calland@sigtuna.se

Suzanne Flemström, lärare, verksamhetsledare
mail: suzanne.flemstrom@edu.sigtuna.se

Carina Sandberg, spec.lärare, verksamhetsledare,
mail. carina.sandberg@edu.sigtuna.se

Agneta Ekström, fritidspedagog, verksamhetsledare
mail. agneta.ekstrom@edu.sigtuna.se

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan