Ledningsgrupp

Galaxskolans ledning
Rektor är chef för skolan och har det övergripande ansvaret för verksamheten. Skolledning av rektor och verksamhetsledarna, som bildar skolans ledningsgrupp. Verksamhetsledarna leder och fördelar arbetet i arbetslagen.

Susanne Calland, rektor

Carina Sandberg, biträdande rektor, spec.lärare

Suzanne Flemström, klasslärare, verksamhetsledare

Parvaneh Hojat Jalal, fritidspedagog, verksamhetsledare

Angelica Broström, klasslärare, verksamhetsledare

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan