Elevråd

Ordförandeklubba

Elevrådet är elevernas forum för inflytande och påverkan i skolan. Elevrådet diskuterar aktuella saker som tagits upp på klassråden och andra ämnen där eleverna behöver vara med i besluten. Punkter utöver det som kommer från de olika klassråden och som alltid finns på dagordningen är Trivsel, trygghet, skolutveckling, information från rektor / lärare och uppföljning från föregående möte.

Elevrådet på Norrbackaskolan träffas var tredje vecka och består av representanter från årskurs 1 till 6. Eleverna leder arbetet i elevrådet tillsammans med en pedagog.

Ordförande för elevrådet är en elev, och justeringsmän utses för varje möte. Mötesprotokollen delas ut till alla elevrådsrepresentanter, men finns tillgängliga att läsa på skolan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan