Norrbackaskolans kör

KörNorrbackaskolan har en lång tradition av körsång. Redan när skolan var ny, i början av 1970-talet startade och drev Ulla-Britt Hammarström skolkören. Senare har även Birgitta Eriksson och Gunilla Forsman lett och drivit körverksamheten under många år. 


I nuläget har Norrbackaskolan två körer, en för åk 2 och 3 och en för åk 4, 5 och 6. Vi repeterar i anslutning till ordinarie skoldag eller på fritidstid.

 

Kören syftar till att odla sångglädje - alla elever är välkomna! Vi sjunger en blandad repertoar där körledaren och musikläraren, Cecilia Pramberg, tillsammans med eleverna bestämmer tema, innehåll och utformning samtidigt som det finns inslag av sångteknik, röstövningar och sånger som eleverna inte känner till. Allt för att skapa variation och intresse. 

 

Det traditionsenliga luciafirandet och vårkonserten är två av årets höjdpunkter. Vi framträder även flera gånger varje termin på skolans gemensamma sångsamlingar vid FN-dagen, första advent, alla hjärtans dag, sommaravslutning.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan