Elever i årskurs 2 provar idrottsfritids under vårterminen.

IdrottsfritidsI samarbete med Upplands Idrottsförbund och lokala föreningar kommer Norrbackaskolans fritidselever i årskurs 2 att få testa på fyra olika idrotter under vårterminen 2018. Varje idrott pågår i tre veckor. 

Information om idrottsfritids hämtad från Upplands Idrottsförbund:
"Huvudsyftet med Idrottsfritids är att fler barn ska börja idrotta i en förening.Genom att prova olika idrotter kan barnet förhoppningsvis hitta en idrott som hen tycker är rolig. Under en fritidstermin, 12 gånger, får barnen prova på fyra olika idrotter.

Idrottsfritids genomförs på eller i anslutning till fritidshemmet. Ledare från lokala idrottsförening håller i idrottsaktiviteterna. Fritids ansvarar för att det finns lokaler/ytor för aktiviteterna på de tider som fritids önskar ha idrottsfritids. Personal från fritidshemmet deltar i aktiviteten och ansvarar för barnen.

Upplands Idrottsförbund ansvarar för planering, samordning och kvalitetssäkring av verksamheten samt ger ekonomiskt stöd till de föreningar som deltar."

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Idrottsfritids

Idrottsfritids