Kontakt

På Norrbackaskolan finns det fem avdelningar med åldershomogena elevgrupper. Avdelningarna har egna hemvister anpassade för fritidshemmens verksamhet.

Förskoleklass – elever i förskoleklassen.
Mailadress: forskoleklass.norrbacka@edu.sigtuna.se
Telefonnummer: 08-591 267 19

Rubinen – elever från årskurs 3-6.
Mailadress: rubinen@edu.sigtuna.se
Telefonnummer: 08-591 267 61

Safiren – elever från årskurs 1.
Mailadress: safiren@edu.sigtuna.se
Telefonnummer: 08-591 264 65

Kristallen – elever från årskurs 2.
Mailadress: kristallen@edu.sigtuna.se
Telefonnummer: 08-591 264 64

Diamanten –  Öppning och stängningsavdelning.

Telefonnummer: 08-591 267 45 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan