Likabehandlingsplan

För arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering, mobbing och annan kränkande behandling ska det finnas en plan på varje skola för det förebyggande arbetet, åtgärder och uppföljning. Här nedanför kan du läsa Norrbackaskolans Lika behandlingsplan.

Här hittar du också aktuella blanketter för anmälan av kränkade behandling.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan