Skolskogen

Ungefär 200 meter från skolan finns vår skolskog.
 

maratontävlingpromenad längs vår skogsrunda

 

 

 

 

 

 

Där har vi en slinga på ca 2 km, där vi bl.a. springer Maraton....och den används både till motion ...

vitsippergullvivor 

 ... och till naturstudier.

 

 

  

 

 

stor myrstack i soligt läge 

 Det finns mycket
 spännande att
 upptäcka längs
 med stigen - inte
 minst de stora
 myrstackarna!

 
en bit av det röjda spåret 

  

Längs slingan håller
vi på, med hjälp av
föräldrar, att röja ...

 
 

en färdig bro över ett dike 

 

... och att bygga
     broar.

 

 

ute på kalhygget  

 

Nästa mål är att
bygga upp flera
aktivitets-stationer
och grillplatser.

   

skolans fina vinskydd

 

 Under sommarlovet har vi fått detta vindskydd
 byggt längs spåret...

 


 

  

ljus och fin björkskog

 

 

Skogen bjuder på
varierande naturtyper....  

 

 

ståtliga tallar i vår skolskog 

 

och ibland kan det vara skönt att bara lägga sig på  rygg och lyssna till trädens sus

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan