Skolans styr- och stöddokument

Lokal arbetsplan

Skolan ska stå för kunskap och lust att lära. Barn och vuxna ska känna glädje att gå till Sagaskolan. Trygghet och respekt för allas lika värde ska prägla vår verksamhet.

Detta är grunden för de arbetsplaner vi på Sagaskolan har tagit fram.

 

Likabehandlingsplan 

I vår verksamhet  ska varje individ känna sig respekterad, värdefull och trygg. 

Sagaskolan har arbetat fram en likabehandlingsplan. Till grund för denna ligger dokument som barnkonventionen osv

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Relaterade länkar