Tillsammans hem och skola

I Sigtuna kommun ska alla barn ha det bra i skolan och få möjlighet att utvecklas maximalt efter var och ens förutsättning och förmågor. Skolan och hemmet har ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande. I skolan kommer ditt  barn att erövra kunskaper, lösa problem, hantera konflikter och utveckla sina förmågor och sitt samspel med andra. I dessa utmaningar behöver barnen vuxna som hjälps åtför att stödja dem. Från läsåret 19/20 finns ett kommungemensamt dokument som gäller på samtliga kommunens skolor - Tillsammans hem och skola. I dokumentet finns information om vad du som förälder/vårdnadhsvare kan förvänta dig av skolan och vad skolan förväntar dig av dig.

 

  SÄTUNASKOLANS kommunala webbsida har information som är specifik för just Sätunaskolan såsom vår organisation, kontaktuppgifter etc, men du finner också en del kommungemensam information såsom läsårsdata, matmenyer för skolbespisning och ansökningsförfarande för fritidshem etc. Denna information finner du genom länkarna till höger/vänster i menyn.

I AKTUELLT på Sätunskolan

uppdaterar vi den senaste informationen som är skolgemensam för Sätunaskolan, såsom datum för föräldramöten, utvecklingssamtal, rektorsbrev samt en del av vad som sker i vår vardag.

Om du saknar någon information, kontakta oss så att vi kan räta ut eventuella frågetecken.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan