Fritids

Sätunaskolans Fritidshem

 

Vision: "Sätunaskolans fritidshem är ett enat och starkt fritidshem som förenar god omsorg med pedagogisk verksamhet"

SÄTUNASKOLAN fritidsaktiviteter och omsorg sker för de barn som är inskrivna i vår verksamheten.Du ansöker som  vårdnashavare direkt hos kommunen. Aktuella regler och ansökningsförfarande finner du här.

Sätunaskolans fritidshem arbetar kompletterande till skolans verksamhet för att gynna och stärka elevernas trygghet, trivsel och vägen till hög måluppfyllselse. Pedagoger på fritidshemmet träffas och leds i kompetensutveckling varje vecka inom områden som språkutvecklande arbetssätt, (Sua), IT-kompetens, bemötande/lärmiljö, årshjul, pedagogiska planeringar och mycket mer.

SÄTUNASKOLAN har en inbjudande skolgård med rika möjligheter till aktiviteter vilket gör att vi ofta är ute. Vi är ute i alla väder - därför är det viktigt att ditt barn har kläder efter väder samt ombyte.

 

Sätunskolan tillhandahåller ett fritidshem med tre avdelningar, Himlavalvet (Fb+2ab) Stjärnhimlen (Fa+1ab) samt Vintergatan (3-6). 

Vi öppnar 06.30 och stänger 18.00 varje dag på avdelningen Himlavalvet.

OBSERVERA att om ditt barn ska gå hem själv utan hämtning av vuxen,krävs en skriftlig underskriven lapp från dig/er som vårdnadshavare - allt för att säkra ditt barns trygghet. Därför vill vi också att du och ditt barn säger "hej" och "hej då" till personal när ni kommer respektive går hem. Personal med grön väst är så kallad "spindel" och har extra ansvar för att se över vilka barn som kommer respektive går hem.

Aktuella telefonnummer till respektive avdelning:

OBSERVERA: Personalen är delaktig i klass under förmiddagen och därefter i barngrupp/verksamhet under eftermiddagen vilket gör att de inte alltid kan svara när du ringer. Dock ska telefonerna lyssnas av efter meddelande flera gånger varje dag.

Vid uteblivet svar och akuta ärenden hänvisas du ringa till vår expedition på telefon 591 267 41. 

 

Himlavalvet        591 264 57

Stjärnhimlen      591 267 36 

Vintergatan        591 264 58 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan