Organisation skola

2017/2018

SÄTUNSKOLAN arbetslag:

Alla pedagoger på Sätunaskolan ingår i ett arbetslag. Arbetslaget träffas kontinuerligt för att organisera och leda arbetet inom laget och mellan lagen, för alla elevers möjlighet till hög måluppfyllelse, trivsel och trygghet. Vidare träffas även kollegor i team för respektive årskurs samt i andra mötesforum.

Arbetslag Fb+år2

Erika Engdahl, Arbetslagsledare

Anci Häggström, Förskollärare

Erika Engdahl,  klasslärare 2a

Josephine Edlund, klasslärare 2b

Therese Hedberg, lärare år 2

Inger Eriksson, Himlavalvets fritids

Carina Nylander, Himalvalvets fritids

Xavier Boisard,  Himalvalvets fritids

Hasija Ganibegovic,  Himalvalvets fritids

 

Arbetslag Fa+år2:

Yvonne Svalvik, Arbetslagsledare

Yvonne Svalvik, förskollärare

Therese Sedvall, klasslärare 1b

Lena Mai, klasslärare 1a

Helena Gustafsson, Stjärnhimlens fritids

Barbro Karlberg, Stjärnhimlens fritids

Parasto Said Bismilah, Stjärnhimlens fritids   

3-4:

Anders Åberg, Arbetslagsledare

Nusin Grama, klasslärare 3a

Mona Dirawi, klasslärare 3b

Nenne Andersson, klasslärare 4a

Jonas Högberg, klasslärare 4b

Anna Sarjanen  textilslöjd

Azemina Setka, Vintergatans fritids

Christine Lind, Vintergatans fritids

Anna-Karin Ovsiannikov, Vintergatans fritids

 

 

5-6:

Niklas Opander, Arbetslagsledare

Niklas Opander, klasslärare 5a

vakans, klasslärare 5 b

Maria Asén, klasslärare 6a

Malin Holmgren, klasslärare 6b

Enrico Ghisler, trä och metallslöjd

Sam Söderlindh, musiklärare

Conny Rydqvist, idrott

Lena Thelenius, Hkk + Vintergatans fritids

Bob Van Den Eijkhof, , Vintergatans fritids

Iris Ganibegovic, Vintergatans fritids

Lazlo Szöcs, elevassistent

 

Kompassen/Fbk:

Carola Hult, Specialpedagog

Anna-Karin Sjöström, spec

Madeleine Eldelöf, spec

Katarina Kjellberg, spec

Ulla Nestor, Fbk

Zanko Masifi, Fbk

Jessika Karlsson, Fbk

  

Administrativt team:

Eva-Lena Carlstedt, administraör

Anneli Hultin, Rektor

Jenaette Lindberg, Biträdande rektor

Mathias Eriksson, vaktmästare

 

Elevhälsa:

Skolsköterska: Patricia Nyholm

Kurator: vakans  

 

Köket:

Från kommunens matenhet finns kökschef Pernilla Danielsson på plats tillsammans med sitt team.

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan