Värdegrund & Likabehandling

Sätunaskolan är en skola med lång erfarenhet och stark kompetens kring värdegrundsarbete. Vi strävar efter att ständigt utveckla en stark och stabil värdegrund i delaktighet med våra elever och i samverkan med vårdnadshavare.  

Vårt mål är att alla elever skall känna sig trygga och att de bemöts och behandlas med respekt för sin individualitet. Sätunaskolan ska vara en trygg skola där ”alla elever är allas ansvar”, vilket innebär att all personal, oavsett roll och funktion, har handlingsplikt och ansvar för att skapa en skola fri från kränkningar, diskriminering och mobbning. 

Vi är organiserade i arbetslag där pedagogerna tillsammans ansvarar för att skapa en utvecklande, trygg och lärande miljö för alla elever – hela dagen. Vi strävar alltid efter att ha eleven i fokus med en helhetssyn på barn, lärande och utveckling

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post