Välkommen till Skepptuna skola

Skepptuna skolas föräldrasamråd består av representanter från alla klasserna, förskolan och personalen samt rektor.

Ordförande är rektor och vid varje möte utses sekreterare som skriver protokoll. Protokollen skickas hem till alla föräldrar i veckobrev eller liknande. Föräldrasamrådet träffas två gånger per termin.

Till varje möte är alla föräldrar och personal  - oavsett om du sitter med i föräldrarådet eller inte - välkomna att lämna punkter/frågor du vill ta upp. Vi diskuterar alltid övergripande och aldrig enskilda elever. Rektor

Föräldrasamrådet arbetar för en ökad samverkan mellan föräldrar och skola. Vi vill också öka föräldrars inflytande på skolans utveckling och insyn i skolans arbete.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument