Utemiljö

 På skolan finns en aktiv utemiljögrupp bestående av personal och föräldrar från förskolan och skolan.

Gruppen träffas en gång per termin för att planera projekt och aktiviteter.

Vill du också vara med i utegruppen och hjälpa oss att underhålla skolgården, kontakta Anita Nilsson.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan