Skepptuna – vår litenhet är vår storhet

Kvalitetsarbete innebär för oss att ha en ständigt pågående och levande diskussion/dialog omkring kvalitetsfrågor i personalgruppen och med föräldrar.

Kvalitet på skolorna tycker vi är:

  • Att bedriva en verksamhet som utgår från och tillgodoser barnens individuella behov
  • Att arbeta efter skolans läroplan
  • Att ha utbildade och engagerade pedagoger
  • Kvalitetsredovisning
  • Alla skolor och förskolor utarbetar varje år en kvalitetsredovisning som skickas till kommunens förvaltning. Sammanställningen rapporteras vidare till Skolverket.

Kvalitetsredovisningen är en utvärdering av hur vi arbetat med och uppfyllt målen i läroplanen. Den ligger till grund för nästa års lokala arbetsplan.

Verksamheten genomsyras av en positiv anda där personalen karaktäriseras av stor flexibilitet och vilja till delaktighet och ansvar. Detta skapar en studiemiljö och arbetsmiljö som vi är stolta över. Här är lätt att samarbeta, nära till beslut samt korta informationsvägar.

För att du ska få en samlad bild av vår skola och vad våra elever tycker presenterar vi här resultatet inom några viktiga områden.

Hur ser resultatet ut för årskurs 3 på Skepptuna skola?

Källa: Elevenkäten, 2014; Skolverket, 2014

Hur ser resultatet ut för årskurs 4-6 på Skepptuna skola?

Källa: Elevenkäten, 2014; Skolverket, 2014


 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan