Verksamhet

Här hittar du information om vår verksamhet.

 

Skepptuna skola kan stolt erbjuda elever den bästa av lärmiljöer både inne men framförallt utomhus. Vi räds inte naturen utan den är del av vår vardag. Med skogen inpå knuten, hästhagen och de gröna ängarna runtomkring lär sig våra elever både respekt för naturen och förståelse av att ta tillvara på naturen.

Skepptuna skola är en av kommunens minsta skolor men man ska inte luras av småskaligheten därför att våra elever ges inte bara bra förutsättningar för ett livslångt lärande utan vi vågar säga att de ges de allra bästa! Vi lutar oss på måluppfyllelse och meritvärden när vi säger så. Vi har också otroligt kompetenta lärare som tar tillvara på elevernas förmågor och ger eleverna möjligheter att utveckla dessa vidare. Med BFL, IKT, SUA, inspirationstrappor, elevbedömningar och många andra instrument strävar vi hela tiden efter att rusta våra elever för en föränderlig framtid. 

På Skepptuna pratar vi verklig skolutveckling med ett arbetslag som driver frågor i linje med aktuell forskning både nationell och internationell.

På fritids ges eleverna en meningsfull tid på morgon- och eftermiddag där kreativitet, rörelse och skapande står i fokus. Självklart är verksamhetens arbete kopplat till läroplanens intentioner för fritidshemmet. Vi har hög nöjdhet bland elever och föräldrar och vi vill ständigt utvecklas och utmana både pedagoger och barn i det dagliga arbetet.

Testa, testa igen och våga göra annorlunda är ett ledord i Skepptuna- och vi vet att våra elever kommer väl rustade till högstadie och gymnasie när de lämnar oss.

Vill du veta mer om skolan eller hälsa på?

Tveka inte att höra av dig oss.

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan